Szkolenie nt. przemocy wobec osób LGBT dla podmiotów wspierających osoby pokrzywdzone przestępstwami

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
Uczestnik
Rejestracja zakończona 26.09.2018 10:00
zakończona

Opis wydarzenia
Szkolenie nt. przemocy wobec osób LGBT dla podmiotów wspierających osoby pokrzywdzone przestępstwami 

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami powodują strach, złość i poczucie bezbronności wśród doświadczających je osób. Wpływają na to, jak ludzie przeżywają swoje życie i postrzegają system wymiaru sprawiedliwości. W przypadku braku reakcji, przemoc motywowana uprzedzeniami może prowadzić do zwiększenia poczucia zagrożenia bezpieczeństwa i napięć społecznych. Przemoc doświadczana przez osoby LGBTI (lesbijki, geje, osoby biseksualne, trans i interseksualne) nadal stanowi problem w Polsce i w Europie. Badania przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych oraz Kampanię Przeciw Homofobii, Lambdę – Warszawa i Fundację Trans-Fuzja wykazały, że osoby ze społeczności LGBTI częściej niż ogół społeczeństwa doświadczają tego rodzaju przestępstw. Zazwyczaj osoby pokrzywdzone nie dokonują ich zgłoszenia. W wielu przypadkach kiedy dokonano zgłoszenia takiego przestępstwa nie jest ono właściwie rejestrowane, co skutkuje brakiem rzetelnych danych dotyczących skali zjawiska. Ponieważ przestępstwa motywowane uprzedzeniami godzą w tożsamość osobistą - związana z nimi trauma jest często dużo silniejsza niż w przypadku innych rodzajów przestępstw.

Ważną rolę w przeciwdziałaniu przestępstwom motywowanym uprzedzeniami i wsparciu pokrzywdzonych pełnią organa ścigania, placówki świadczące wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także podmioty pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. Osoby zatrudnione w tych podmiotach powinny posiadać niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami LGBTI pokrzywdzonymi przemocą. Dzięki temu nie dochodzi do wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonych.

Celami szkolenia są:
  • Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej przepisów prawa krajowego i europejskiego dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
  • Zwiększenie świadomości potrzeby korzystania z odpowiedniego języka i terminologii w kontekście pracy z osobami LGBTI pokrzywdzonymi przestępstwem motywowanym uprzedzeniami.
  • Zwiększenie zrozumienia różnic między przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami i przestępstwami pospolitymi.
  • Rozwój umiejętności identyfikowania barier doświadczanych przez osoby LGBTI w kontakcie z podmiotami świadczącymi działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwami i reagowania na nie.
  • Nabycie umiejętności udzielania wsparcia osobom LGBTI poszkodowanym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

 

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą:
  • Wiedziały jakie są obowiązujące przepisy prawa krajowego i europejskiego dotyczące przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
  • Wiedziały w jaki sposób komunikować się z osobami LGBTI pokrzywdzonymi przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.
  • Umiały zidentyfikować przestępstwo, które było motywowane uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
  • Potrafiły udzielić wsparcia osobie LGBTI pokrzywdzonej przestępstwem motywowanym uprzedzeniami i zmotywować ją do jego zgłoszenia.
  • Stworzyć miejsce przyjazne osobom LGBTI zgłaszającym pokrzywdzonym przestępstwem motywowanym uprzedzeniami.
 

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się udzielaniem wsparcia pokrzywdzonym przestępstwami, w tym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami – prawnicy, personel placówek wsparcia ofiar przestępstw, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej oraz organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 26.09-27.09.

8:00 – 9:30 Powitanie uczestniczących osób, przedstawienie celów i programu szkolenia, wprowadzenie do tematyki szkolenia
9:30 – 9:45 Przerwa
9:45 – 12:15 Wprowadzenie do zagadnień dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej Terminologia dotycząca przestępstw motywowanych uprzedzeniami i ich wpływ na funkcjonowanie jednostek i grup społecznych
12:15 – 13:15 Przerwa
13:15 – 15:00 Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące przestępstw motywowanych uprzedzeniami

DZIEŃ 2
8:00 – 9:45 Identyfikowanie przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBTI
9:45 – 10:00 Przerwa
10:00 – 11:45 Wsparcie osób pokrzywdzonych  przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami wobec osób LGBTI
11:45 – 12:45 Przerwa
12:45 – 14:30 Tworzenie miejsca wspierającego osoby pokrzywdzone przyjaznego społeczności LGBTI
14:30 – 14:45 Przerwa
14:45 – 15:15 Ewaluacja i zakończenie szkolenia


Szkolenie jest organizowane w ramach projektu “Come Forward: wspieranie osób LGBT pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami” współfinansowanego przez Program “Prawa, równość i obywatelstwo” (2014-2020) Unii Europejskiej (JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
26.09.2018 08:00
Zakończenie:
27.09.2018 15:15

Poznań

Strona rejestracji:
https://szkoleniepoznan.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

mturska@lambdawarszawa.org

600442040

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl